Požární ochrana

Zpracovávám dokumentaci PO vyžadovanou platnou legislativou, včetně:

  • dokumentace zdolávání požáru (DZP)
  • posouzení požárního nebezpečí provozovaných činností
  • požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)

Navrhuji vhodná požárně bezpečnostní zařízení a zajišťuji kontrolu jejich provozuschopnosti.

Připravuji návrhy věcných prostředků požární ochrany.

Dodávám patřičné hasicí přístroje a zajišťuji jejich pravidelné kontroly a revize.

Školím zaměstnance i vedoucí pracovníky v oblastech PO s ohledem na vykonávanou činnost a pracovní prostředí.

Odborně připravuji členy preventivních požárních hlídek a preventisty požární ochrany.

Tvořím prezentace a výuková videa k problematice požární ochrany.

hasicske auto

Zaujaly Vás mnou nabízené služby?