Dohoda ADR

Působím jako bezpečnostní poradce v oblasti přepravy nebezpečných věcí silniční dopravou v souladu s dohodou ADR

Zpracovávám dokumenty vyžadované platnou legislativou, včetně:

  • přepravních dokladů
  • bezpečnostních plánů

Školím účastníky přepravy nebezpečných věcí.

Zajišťuji kompletaci havarijní výbavy vozidel.

IMG_20190527_124345

Zaujaly Vás mnou nabízené služby?